chi phí hợp lệ tính thuế thu nhập

Công ty tôi chuyên san xuất và kinh doanh bêtông tươi, khi ký hợp đồng bán hàng thì luôn có một khoản chi phí hao hồng cho người môi giới hoặc chỉ huy trưởng công trình.Vậy xin hỏi các khoản chi này có được tính vào chi phí hợp lệ khi tính thuế.

TNDN hay không?

Mặc định Hỏi lúc Tháng Mười Hai 13, 2014 trong No Category.

Chào bạn.
theo quy định tại điều 9 luật thuế thu nhập doanh nghiệp, khoản tiền hoa hồng cho người môi giới đó được tính vào chi phí khi tính thuế nhu nhập doanh nghiệp khi đáp ứng các điều kiện sau:

– là khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp
– có đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật
– giá trị khoản tiền đó nhỏ hơn hoặc bằng 10% tổng số chi được trừ ( nhỏ hơn hoặc bằng 15% tổng số chi được trừ đối với doanh nghiệp mới thành lập trong 3 năm đầu)
khoản tiền hoa hồng chi cho chỉ huy trưởng công trình là không đúng quy định của pháp luật.

lúc Tháng Mười Hai 13, 2014.
Thêm nhận xét
0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Khi đăng câu trả lời, nghĩa là bạn đã đồng ý với privacy policyterms of service.