Xây dựng đơn giá tiền lương

Quỹ tiền lương kế hoạch theo đơn giá tiền lương thông thường có 4 phương pháp xây dựng tuỳ điều kiện sản xuất kinh doanh, công ty lựa chọn các phương pháp phù hợp, cụ thể:

– Đơn giá tiền lương tính trên tổng doanh thu: là cách tính cứ tạo ra 1000 đồng doanh thu thì được tính bao nhiều đồng tiền lương.

– Đơn giá tiền lương tính trên tổng doanh thu trừ tổng chi phí (chưa có lương): đơn vị tính đồng/1000 đồng tổng doanh thu trừ tổng chi phí chưa có lương

– Đơn giá tiền lương tính trên lợi nhuận: đơn vị tính đồng/1000 đồng lợi nhuận

– Đơn giá tiền lương tính trên đơn vị sản phẩm (kể cả sản phẩm quy đổi): đơn vị tính là đồng/đơn vị sản phẩm.

Vậy trong công ty có thể áp dụng 2 cách tính tiền lương theo lợi nhuận tại bộ phận kinh doanh và tiền lương theo sp tại bộ phận sản xuất được hay không?

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 25, 2014 trong No Category.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Chào bạn

Đây là quyền tự quyết của doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo trả đủ lương cho người lao động theo hợp đồng lao động đã ký kết và đảm bảo đóng BHXH và BHTN cho người lao động.

Mặc định Đã trả lời 22 giờ trước.
Thêm nhận xét

Câu trả lời của bạn

Khi đăng câu trả lời, nghĩa là bạn đã đồng ý với privacy policyterms of service.