Thắc mắc Thuế suất thuế TNDN

Chào anh chị

Em muốn hỏi về luật thuế tndn sửa đổi,công ty em mới thành lập từ tháng 6/2013 nhưng đến tháng 10 mới phát sinh doanh thu,vậy mong anh chị tư vấn giúp em công ty em phải chịu mức thuế suất tndn năm 2013 như thế nào,

 

 

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 29, 2014 trong No Category.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Chào bạn

Theo Thông tư 141/2013/TT-BTC ngày 16/10/2013 hướng dẫn thi hành Nghị định 92/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng:

“Đối với doanh nghiệp mới thành lập kể từ ngày 01/07/2013 thực hiện kê khai tạm tính quý theo thuế suất 25% (trừ trường hợp thuộc diện được hưởng ưu đãi về thuế). Kết thúc năm tài chính nếu doanh thu bình quân của các tháng trong năm không vượt quá 1,67 tỷ đồng thì doanh nghiệp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm tài chính theo thuế suất 20% (trừ các khoản thu nhập quy định tại Khoản 2, Điều 1, Thông tư này).”

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2013 và áp dụng cho các kỳ khai thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng kể từ ngày 01/7/2013.

Thân chào.

Mặc định Đã trả lời 22 giờ trước.
Thêm nhận xét

Câu trả lời của bạn

Khi đăng câu trả lời, nghĩa là bạn đã đồng ý với privacy policyterms of service.