Anh chị cho hỏi

em làm kế toán cho 1 công ty CP mới thành lập, em gặp rất nhiều khó khăn trong việc lập bảng lương. Em muốn biết lương của giám đốc (cũng là người thành lập công ty) thì được tính như thế nào? Vì thực tế công ty em làm chưa có lợi nhuận, lương nhân viên vẫn trả theo thỏa thuận, còn lương giám đốc, làm thế nào để lập 1 bảng lương hợp lý?

Em xin cảm ơn.

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Hai 11, 2015 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Chào bạn

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty;  Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ :  Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc do Điều lệ công ty quy định; quyết định mức lương và lợi ích khác của những người quản lý đó;  căn cứ vào quyết định của hội đồng quản trị để hạch toán chi phí tiền lương

Mới gia nhập Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét

Câu trả lời của bạn

Khi đăng câu trả lời, nghĩa là bạn đã đồng ý với privacy policyterms of service.