Chủ tịch hội đồng thành viên kiêm giám đốc thì ai ký QĐ bổ nhiệm giám đốc ?

Đối với Công ty TNHH hai thành viên thì:

Chủ tịch hội đồng thành viên có thể kiêm giám đốc vậy ai là người ký quyết định bổ nhiệm giám đốc. VB luật nào quy định?

Cảm ơn anh chị !

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Ba 14, 2015 trong No Category.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Chào bạn! Trường hợp trên của bạn tôi tư vấn cho bạn như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 49 Luật doanh nghiệp 2005 sửa đổi, bổ sung 2009 như sau:

Điều 49. Chủ tịch Hội đồng thành viên

1. Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty.

Như vậy chiếu theo quy định trên khi Hội đồng thành viên đã họp và Tổ chức bầu Chủ tịch kiêm Giám đốc thì Công ty bên bạn chỉ cần thông qua cuộc họp Hội đồng thành viên.

Trân trọng!

Mới gia nhập Đã trả lời 23 giờ trước.
Thêm nhận xét

Câu trả lời của bạn

Khi đăng câu trả lời, nghĩa là bạn đã đồng ý với privacy policyterms of service.