Thành tích

Hệ thống điểm

Bạn nhận được điểm thưởng khi người đọc vote bài của bạn, ngoài ra các hoạt động khác cũng được cộng điểm

 • +0
  đăng một câu hỏi
 • +5
  câu hỏi được voted
 • +10
  câu trả lời được vote
 • +15
  câu trả lời được chấp nhận

Hệ thống thành tích

Bạn nhận được điểm thưởng khi người đọc vote bài của bạn, ngoài ra các hoạt động khác cũng được cộng điểm

Siêu sao
500000
điểm yêu cầu
Bạn có thể:

Chỉnh câu hỏi của người khác

Vote down (costs 2 point on answers and questions)

Chỉnh câu trả lời của người khác

Vote up

Để lại nhận xét

Ngôi sao
100000
điểm yêu cầu
Bạn có thể:

Chỉnh câu hỏi của người khác

Vote down (costs 2 point on answers and questions)

Chỉnh câu trả lời của người khác

Vote up

Để lại nhận xét

Người nhớn
10000
điểm yêu cầu
Bạn có thể:

Chỉnh câu hỏi của người khác

Vote down (costs 2 point on answers and questions)

Chỉnh câu trả lời của người khác

Vote up

Để lại nhận xét

Em bé
500
điểm yêu cầu
Bạn có thể:

Chỉnh câu hỏi của người khác

Vote down (costs 2 point on answers and questions)

Chỉnh câu trả lời của người khác

Vote up

Để lại nhận xét

Thực tập sinh
10
điểm yêu cầu
Bạn có thể:

Chỉnh câu hỏi của người khác

Vote down (costs 2 point on answers and questions)

Chỉnh câu trả lời của người khác

Vote up

Để lại nhận xét

Mới gia nhập
0
điểm yêu cầu
Bạn có thể:

Chỉnh câu hỏi của người khác

Vote down (costs 2 point on answers and questions)

Chỉnh câu trả lời của người khác

Vote up

Để lại nhận xét