Cuối năm 2007, một thành viên của Công ty TNHH do tôi là đồng sở hữu chủ mất không để lại di chúc. vậy phần vốn góp của thành viên đó sẽ được giải quyết như thế nào?

Thực tập sinh Hỏi lúc Tháng Mười Hai 13, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Căn cứ theo quy định tại Điều 45 Luật Doanh nghiệp năm 2005, trong trường hợp thành viên của công ty TNHH mất, không có di chúc thì những người thừa kế theo pháp luật của người đó sẽ trở thành thành viên của công ty.

Nếu những người thừa kế này không muốn trở thành thành viên của công ty thì có thể yêu cầu công ty mua lại hoặc chuyển nhượng cho người khác. Việc chuyển nhượng phần vốn góp sẽ tuân theo quy định tại Điều 44 Luật Doanh nghiệp.

Chúc bạn thành công !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 29, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !