Khi muốn kéo dài thêm thời gian phát hành trái phiếu riêng lẻ so với bản công bố thông tin thì có cần làm công văn xin UBCKNN về việc gia hạn phát hành trái phiếu hay chỉ cần gửi công văn báo cáo với UBCKNN?

Trong Nghị định 52, hiện không có quy định về việc gia hạn việc phát hành trái phiếu riêng lẻ. Vậy phải thực hiện như thế nào?

Cảm ơn các bạn !

Thực tập sinh Hỏi lúc Tháng Mười Hai 13, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Đúng như Ông /Bà  nhận định, Nghị định 52/2006/NĐ-CP không có quy định trường hợp như bạn nêu, chúng tôi cũng không tìm thấy các chế định liên quan.

Về trường hợp của bạn, theo ý kiến cá nhân tôi thì: Cần gửi công văn báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và công bố lại thông tin về việc gia hạn theo quy định tại NĐ 52.

Chúc bạn thành công !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 29, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !