Cty tôi khi thành lập chi nhánh tại HN có đầu tư 03 chiếc ô tô và đăng ký xe mang tên của chi nhánh.

Nay do thay đổi hoạt động nên Cty tôi tiến hành giải thể chi nhánh nhưng do chưa có xác nhận của cơ quan thuế nên thủ tục giải thể chưa hoàn tất.

HIện nay, Cty tôi muốn chuyển quyền sở hữu của 03 chiếc ô  tô trên từ chi nhánh sang cho Cty tôi và thay đổi tên trên đăng ký xe cần phải thực hiện các thủ tục gì.

Mong các bạn tư vấn cho chúng tôi.

XIn chân thành cảm ơn.

Thực tập sinh Hỏi lúc Tháng Mười Hai 13, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Chi phí đầu tư mua sắm trang thiết bị, máy móc mà cụ thể là 03 chiếc ô tô đăng ký xe mang tên của chi nhánh tại Hà Nội đã hạch toán chung vào giá trị tài sản của Công ty bạn.

Vì vậy dù đăng ký đứng tên chi nhánh nhưng vẫn là tài sản của công ty bạn. Hiện nay, Công ty bạn tiến hành giải thể chi nhánh thì vốn và tài sản của Chi nhánh tại Hà Nội hoàn toàn là của công ty bạn.

Việc chuyển giao tài sản 03 chiếc ô tô về lại Công ty bạn không phải là hoạt động mua, bán tài sản mà là hoạt động hoàn vốn, do đó Công ty bạn không phải xuất hoá đơn gía trị gia tăng, không phải kê khai nộp thuế vì Công ty bạn là chủ sở hữu đối với số tài sản này. Bạn có thể trực tiếp liên hệ Cục thuế nơi công ty bạn đăng ký để thực hiện các thủ tục thay đổi tên đăng ký xe.

Cần lưu ý với bạn  là chi nhánh của doanh nghiệp được giải thể theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Hồ sơ giải thể chi nhánh bao gồm:

Quyết định của doanh nghiệp về giải thể chi nhánh hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh; Con dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của chi nhánh doanh nghiệp;

Số hoá đơn giá trị gia tăng chưa sử dụng. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và Giám đốc chi nhánh bị giải thể liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ giải thể chi nhánh.

Ngoài ra Doanh nghiệp có chi nhánh đã bị giải thể chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật. (Điều 29 Nghị định 139/2007/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 05 tháng 9 năm 2007 về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp).

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 29, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !