Cty chúng tội là doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Tư vấn xây dựng mới thành lập năm 2007 xin phép hỏi Luật sư  “Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp dành cho doanh nghiệp mới thành lập?”

Thực tập sinh Hỏi lúc Tháng Mười Hai 13, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Căn cứ theo quy định tại điều 9 nghị định 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 thì thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dung đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tư vấn xây dựng là 28%. Đây là mức thuế suất thông thường vì dịch vụ tư vấn xây dựng không nằm trong danh mục ngành nghề được ưu đãi đầu tư theo quy định tại NĐ/108/2006/NĐ – CP nghị định của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật đầu tư.

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 29, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !