Tôi  mượn tiền ngân hàng để xây nhà trọ. Hỏi khi tính thuế thu nhập cá nhân có được trừ vào lãi suất vay ngân hàng hay không ?

Thực tập sinh Hỏi lúc Tháng Mười Hai 13, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Theo pháp lệnh về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao hiện nay, thu nhập của chủ hộ kinh doanh cá thể, cá nhân cho thuê nhà, đất không thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân mà là thuế thu nhập doanh nghiệp. Các khoản chi không liên quan đến doanh thu và thu nhập như chi phí đầu tư cơ bản thì không được tính vào chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Bạn có thể tham khảo thêm Luật số 04/2007/QH12 về việc thuế thu nhập cá nhân do Quốc hội ban hành ngày 21/11/2007 và sẽ có hiệu lực từ 01/01/2008 để biết quy định mới về thu nhập cá nhân.

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 29, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !