Xin cho Em hỏi. Theo 79/2008/TT-BTC hướng dẫn về mức lệ phí trước bạ.
Cho Em hỏi nếu bây giờ Em mua xe tải ( xe tải nhỏ) cũ , sang đổi tên thì mức lệ phí phải nộp là bao nhiêu?
Hiện em ở thành phố Hồ Chí Minh. Việc đăng ký ở quận khác mức lệ phí có khác nhau gì không?

Thực tập sinh Hỏi lúc Tháng Mười Hai 13, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Căn cứ theo nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29 tháng 07 năm 2008 của chính phủ về SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 176/1999/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 1999 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 47/2003/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

Thì căn cứ theo quy định tại khỏan 3 Điều 6, tỷ lệ (%) thu lệ phí trước bạ được quy định như sau:

Ô tô, xe máy, súng săn, súng thể thao là 2%.

Như vậy,  ô tô tải cũ chuyển nhượng chịu thuế trước bạ là 2%, không phân biệt việc chuyển nhượng giữa quận này với quận

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 29, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !