Xin cho biết trường hợp như DN chúng tôi nêu sau đây có được miễn, giảm thuế TNDN theo diện Cơ sở sản xuất thành lập mới hay không?
Ngày 19/9/2002 tôi đăng ký kinh doanh Hộ cá thể với 01 ngành nghề là Sản xuất cửa sắt. Đến 05/6/2003 tôi Thành lập Doanh nghiệp Tư nhân và có thêm ngành nghề chính là Xây dựng (doanh thu từ xây dựng chiếm 80% tổng doanh thu của DN)
Vừa qua đội kiểm tra quyết toán thuế cho rằng DN chúng tôi được thành lập từ “…Chủ hộ kinh doanh cá thể với ngành nghề kinh doanh như cũ, tại địa điểm như trước đây” nên không được miễn, giảm thuế vậy có đúng không?

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 13, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Cơ sở kinh doanh được thành lập trong các trường hợp dưới đây thì không đủ điều kiện được miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo trường hợp cơ sở sản xuất mới thành lập hoặc dự án đầu tư thành lập cơ sở mới:

+ Cơ sở kinh doanh được thành lập do chia, tách, sáp nhập, hợp nhất theo quy định của Luật doanh nghiệp.

+ Cơ sở kinh doanh được thành lập do chuyển đổi sở hữu (trừ các doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hoá theo Nghị dịnh số 64/2002/NĐ-CP  ngày 19/06/2002 của Chính phủ và doanh nghiệp Nhà nước thực hiện giao, bán, khoán, cho thuê theo Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/09/1999 của Chính phủ);

+ Cơ sở kinh doanh  được thành lập do đổi tên từ những cơ sở kinh doanh đang hoạt động trước đây như: chủ hộ kinh doanh cá thể thành lập doanh nghiệp tư nhân với ngành nghề kinh doanh như cũ và trụ sở kinh doanh vẫn đóng tại địa điểm kinh doanh cũ; chủ doanh nghiệp tư nhân giải thể doanh nghiệp để thành lập lại doanh nghiệp tư nhân;

công ty hợp danh hoặc tham gia thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn trên cùng một địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với tư cách là chủ tịch hội đồng thành viên hay là người có số vốn góp cao nhất trong vốn điều lệ của công ty; chủ tịch hội đồng thành viên hay là người có số vốn góp cao nhất trong công ty trách nhiệm  hữu hạn đang hoạt động,

nay thành lập doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh hoặc tham gia thành lập  công ty trách nhiệm hữu hạn khác mà họ vẫn là chủ tịch hội đồng thành viên hay là người có số vốn góp cao nhất trong vốn điều lệ của công ty mới thành lập.

Như vậy, trường hợp của bạn không đủ điều kiện được miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 29, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !