Hiện nay tôi đang tiến hành thiết kế một trang Web, nội dung là đăng tin tức và làm thương mại/đăng tin mua bán, tuyển dụng ….

Rất mong các bạn tư vấn cho tôi biết, tôi phải làm những gì và phải đọc những quy định nào của PLVN để hoạt động cho đúng PL.

Thực tập sinh Hỏi lúc Tháng Mười Hai 13, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Trước tiên Bạn phải tiến hành thủ tục đăng ký trang Web,nội dung trang web hợp pháp, Trang Web của Bạn có hoạt động thương mại, đăng tin mua bán, tuyển dụng … khi hoạt động thương mại Bạn phai đăng ký kinh doanh, cụ thể: Bạn hoạt động quảng cáo, môi giới hay kinh doanh trực tiếp

– Nếu quảng cáo là ngành nghề kinh doanh có điều kiện do đó trước khi hoạt động Bạn phải được cấp giấy phép theo qui định. Theo Pháp lệnh Quảng cáo năm 2002 (PLQC2002) thì trang web đó của bạn là hình thức quảng cáo trên phương tiện mạng thông tin máy tính có chứa đựng nội dung kinh doanh. Hiện nay, theo pháp luật Việt Nam, kinh doanh quảng cáo là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện. Do đó khi hoạt động kinh doanh bạn phải xin cấp giấy phép hoạt động theo qui định PLQC 2002. Cụ thể thẩm quyền và thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên mạng thông tin máy tính do Bộ Văn Hóa Thông Tin cấp (k1 Đ16 PLQC2002). Ngoài ra bạn phải đăng ký kinh doanh theo Luật doanh nghiệp năm 2005 và thực hiện nghĩa vụ thuế theo qui định của pháp luật thuế hiện hành.

– Nếu là môi giới, kinh doanh trực tiếp bạn phải đăng kí kinh doanh theo qui định, ngoài ra tùy ngành nghề mà bạn đăng trên trang Web bạn phải có giấy phép của ngành nghề đó ( Môi giới bất động sản bạn phải có chứng chỉ môi giới bất động sản trước khi đăng kí kinh doanh, Giới thiệu việc làm bạn phải có giấy phép của Sở Lao động thương binh và xã hội trước khi hoạt động… )

Bạn có thể tìm hiểu những qui định pháp luật liên quan như:

– Luật Báo chí và các văn bản hướng dẫn  thi hành;

– Pháp lệnh quảng cáo và các văn bản hướng dẫn  thi hành;

–  Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn  thi hành;

– Luật thương mại và các văn bản hướng dẫn  thi hành;

– Các văn bản khác liên quan …

Mấy ý trao đổi cùng bạn, Chúc bạn thành công!

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 29, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !