Xin mọi người  cho biết hộ kinh doanh cho thuê nhà phải nộp những loại thuế nào?
Nếu trong hợp đồng thỏa thuận bên thuê (là công ty tôi) chịu khoản thuế thay chủ nhà và tiền điện, nước phát sinh (do chủ nhà đứng tên hóa đơn điện, nước) thì Công ty tôi có được khấu trừ các chi phí này khi tính thuế GTGT đầu vào và thuế TNDN không?

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 13, 2014 trong Kinh doanh & Tài chính.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Xin chào anh/chị

Bên cho thuê nhà chịu thuế môn bài và thuế đối với hoạt động cho thuê nhà (khoảng 20% giá cho thuê nhà).

Theo quy định thì thuế đối với hoạt động cho thuê nhà là nghĩa vụ thuế của bên cho thuê nhà và khi nộp thuế thì Biên lai thuế vẫn mang tên bên cho thuê nhà.

Các hoá đơn điện, nước vẫn mang tên của bên cho thuê nhà. Do đó, công ty không được khấu trừ chi phí đối với tiền thuế của bên cho thuê nhà và tiền điện, nước.

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 29, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !