Tôi là Chủ tịch thành viên kiêm giám đốc trong cty A, có đất ở . Năm 2004 tôi có cho cty mượn 1 phần diện đất ở ( không phải trả tiền) để xây nhà làm việc văn phòng (năm 2004 đất ở này tôi chưa có giấy chủ quyền nhưng không có tranh chấp .
Đến năm 2007 tôi mới có giấy chủ quyền do tôi và vợ cùng đứng tên). Hợp đồng  được ký giữa tôi (chủ đất) với thành viên còn lại trong Hội đồng Thành viên cty . Thời gian muợn đất là 10 năm . Sau thời gian này, 2 bên có thể thoả thuận tiếp để mượn đất hoặc tôi có thể sử dụng giá trị miếng đất này để tăng vốn góp kinh doanh hoặc cty có thể chuyển nhượng lại nhà Văn phòng này theo giá trị thị trường tại thời điểm đó cho tôi.
Năm 2004 khi xây dựng cty có thuê cty xây dựng xây nhà văn phòng , có xuất hoá đơn ghi tên , địa chỉ, mã số thuế của cty kèm theo Hợp đồng xây dựng, thanh lý hợp đồng.
Xin hỏi :
a/. Cá nhân tôi cho muợn đất (không có thu tiền) có phải nộp thuế gì không?
b/. Hợp đồng này có phải đi công chứng hay có xác nhận của Uỷ ban nhân dân Phường không ? Nếu có , giả sử hợp đồng mượn này được thực hiện từ năm 2005 chưa có công chứng hay xác nhận của UBND , thì phải làm sao để hợp lệ ?
c/. Chi phí xây nhà văn phòng này có được tính là chi phí hợp lệ và được tính là tài sản cố định của cty không để cty tính trích khấu hao hàng tháng không ?
Nếu không được thì phải hoàn thiện bổ sung giấy tờ gì để được tính là tài sản cố định của cty.

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 13, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

trả lời:

1/ cá  nhân cho mượn đất không thu tiền  thì không phải nộp thuế.

2/ hợp đồng này phải có xác nhận tại ủy ban hoặc tại phòng công chứng ,  cho mượn đất  thực hiện từ 2005   chưa có công chứng hoặc xác nhận của ủy ban  nhân dân thì phải  làm thủ tục công chứng hoặc chứng thực.

3/ chi phí xây văn phòng  để làm việc cho công ty  đây là chi phí hợp lý hợp lệ.

4/   xây nhà trên đất người khác cho mượn thì trị giá tài sản trên đất đó là TSCĐ  của công ty,  hàng tháng phải tính  khấu hao.

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 29, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !