Tôi đang công tác tại một DNNN trên địa bàn quận 8, TP. HCM. Xin quý luật tư tư vấn cho nội dung sau:
Xin cho hỏi theo Luât Quản lý thuế có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2007 thì việc ủy nhiệm thu của cơ quan quản lý thuế cho cơ quan, tổ chức, cá nhân thu một số loại thuế theo quy định của Chính phủ (khoản 8, điều 9, chương I) có phải là bắt buộc đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân hay là sự thỏa thuận giữa cơ quan quản lý thuế với cơ quan, tổ chức, cá nhân thông qua hợp đồng ủy nhiệm thu?

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 13, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Chào bạn,

Căn cứ vào TT  Số: 60/2007/TT-BTC thì Cơ quan thuế uỷ nhiệm cho tổ chức, cá nhân thực hiện thu một số khoản thuế thuộc phạm vi quản lý của cơ quan thuế.

 ¾    Việc ủy nhiệm thu thuế phải được thực hiện thông qua hợp đồng giữa thủ trưởng cơ quan quản lý thuế với đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức hoặc trực tiếp với cá nhân được ủy nhiệm thu thuế.

 ¾    Hợp đồng uỷ nhiệm thu thuế được lập theo mẫu số 01/UNTH ban hành kèm theo Thông tư này và phải đảm bảo có các nội dung về:  loại thuế được uỷ quyền thu; Địa bàn được uỷ nhiệm thu; phạm vi công việc được uỷ nhiệm như, quyền hạn và trách nhiệm của bên uỷ nhiệm và bên được uỷ nhiệm….v..v

Hợp đồng trên được sự thỏa thuận và thống nhất giữa 02 bên. Người được ủy nhiệm chi thu thuế hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng được hưởng kinh phí uỷ nhiệm thu trích từ kinh phí hoạt động của cơ quan thuế.

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 29, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !