Tôi làm tại công ty tư vấn việt hà hoà bình.tôi mong muốn luật sư trả lời giúp tôi một câu hỏi như sau:
Định mức khoán lương cho nhân viên thiết kế tại các công ty tư vấn xây dựng là bao nhiêu?
Để hoàn thiện thủ tục làm chi phí hợp lý cần có những thủ tục gì?Mong mọi người sớm cho tôi câu trả lời.Tôi
Xin chân thành cảm ơn!

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 13, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Để đưa chi phí lương này vào chi phí hợp lý doanh nghiệp của anh cần phải xây dựng hệ thống thang bảng lương, ký hợp đồng lao động khóan việc, phải đăng ký danh sách lao động này với đơn vị quản lý lao động nơi doanh nghiệp trú đóng.

Đối với lọai hợp đồng lao động mang tính chất thường xuyên từ 03(ba) tháng trở lên, doanh nghiệp phải trích bảo hiểm xã hội và bảo hiệm y tế cho người lao động (nếu họ chưa tham gia bảo hiệm tại một nơi làm việc khác).

Đối với hợp đồng khóan việc theo một vụ việc cụ thể không mang tính chất thường xuyên, doanh nghiệp không phải đăng ký với cơ quan quản lý lao động nhưng phải tạm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi chi trả cho người lao động để thực hiện kê khai thuế.

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 29, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !