Tôi muốn nhờ anh chị tư vấn cho tôi thủ tục góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất đối với đất trong Cụm Công nghiệp với những câu hỏi như sau:

1. Pháp nhân mới được thành lập bởi hai bên nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền trên đất và Bên góp vốn có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Pháp nhân mới hay không.

2. Trình tự thủ tục giấy tờ tôi phải chuẩn bị những giấy tờ gì để có thể được Sở Tài nguyên và môi trường cấp GCN QSD đất cho Pháp nhân mới.

3. Mong anh chị gửi kèm cho tôi những văn bản mẫu đính kèm

Cảm ơn mọi người !

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 13, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Bên góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê liên hệ với cụm khu công nghiệp để đề nghị chuyển hợp đồng thuê đất cho pháp phân mới.

Trên cơ sở của hợp đồng thuê đất với cụm khu công nghiệp, pháp nhân mới sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trình tự, thủ tục cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại điều 128 nghị định181/2004/NĐ-CP như sau:

1. Người xin thuê đất nộp hai (02) bộ hồ sơ; hồ sơ gồm có:

a) Đơn xin giao lại đất, thuê đất;

b) Dự án đầu tư đối với tổ chức theo quy định của pháp luật về đầu tư;

c) Giấy phép đầu tư, dự án đầu tư đối với người Việt Nam định cư ởnước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư.

2. Việc cho thuê đất được quy định như sau:

a) Trong thời hạn không quá chín (09) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ban Quản lý khu công nghệ cao, Ban Quản lý khu kinh tế có trách nhiệm xem xét; trường hợp đủ điều kiện thì làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính;  ký hợp đồng thuê đất; thông báo cho người sử dụng đất biết để nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất theo quy định của pháp luật; hợp đồng thuê đất kèm theo trích lục bản đồ địa chính hoặc bản trích đo địa chính đến cơ quan tài nguyên và môi trường thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

b) Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hợp đồng thuê đất, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình Uỷ ban nhân dân cùng cấp ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; gửi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ban Quản lý khu công nghệ cao, Ban Quản lý khu kinh tế;

c) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày người sử dụng đất thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, Ban Quản lý khu công nghệ cao, Ban Quản lý khu kinh tế có trách nhiệm bàn giao đất trên thực địa và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chúc bạn thành công !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 29, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !