CTY của tôi là CTY TNHH 1 thành viên là 1 tổ chức. Hội đồng thành viên theo như điều lệ cty có 3 thành viên. Trong đó một thành viên là Gíam đốc

 

Nay hội đồng thành viên cty muốn bổ nhiệm chủ tịch hội đồng thành viên làm phó giám đốc và có quyền hạn ký hợp đồng lao động, báo cáo thuế và văn bản nộp cơ quan địa phương như là cơ quan thuế, phòng lao động, phòng BHXH giống như Gíam Đốc. Như vậy cty chúng tôi cần phải bổ sung nội dung bổ nhiệm thẩm quyền này của Phó Giám Đốc trong bảng điều lệ công ty để đăng ký Sở Kế Hoạch không. Các hồ sơ mà chúng tôi phải làm là gì?

 

Phó Gíam Đốc có được ký giấy ủy quyền cho nhân viên cấp dưới ký thay hợp đồng hoặc báo cáo gửi chính quyền địa phương trong trường hợp cả Giám Đốc và Phó Gíam Đốc đều đi công tác không?

Cảm ơn anh chị !

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 13, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Về thẩm quyền đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các giao dịch dân sự, kinh tế … là người đại diện theo pháp luật của DN và được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở KH và ĐT cấp.

Người đại diện này có thể là Giám đốc hoặc chủ tịch HĐTV theo quy định của điều lệ công ty (sau đây gọi là người đứng đầu). Liên quan đến ký kết hợp đồng lao động thì theo quy định của Pháp Luật Lao Động, người có thẩm quyền giao kết HĐLĐ là tổng giám đốc hoặc giám đốc DN hoặc ủy quyền cho người khác bằng văn bản hoặc theo quy định về phân cấp quản lý nhân sự của công ty.

Cấp Phó về nguyên tắc là người giúp việc cho người đứng đầu DN, được thay mặt người đứng đầu để thực hiện một số trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu DN theo sự phân công của người đứng đầu DN. Nội dung phân công, ủy nhiệm sẽ được quy định trong các văn bản sau:

“Quy chế làm việc nội bộ, văn bản uỷ quyền, Biên bản phân công công việc của Ban giám đốc, HĐTV … hoặc có thể được thể hiện trên điều lệ công ty (tuy nhiên việc thể hiện bằng một điều khoản trên điều lệ không nên thực hiện vì tính linh động của việc phân công trách nhiêm và việc phân công trách nhiệm cấp phó là thuộc thẩm quyền của người đứng đầu DN và người đứng đầu DN là người chịu trách nhiệm sau cùng trước HĐTV và trước pháp luật về công việc và hành vi của người thay mặt mình).”

Việc ủy quyền cho cấp dưới trực tiếp có thể thực hiện thông qua văn bản ủy quyền hoặc quy chế làm việc của công ty. Người ủy quyền là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Chúc bạn thành công !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 29, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !