Tôi có một vấn đề muốn được anh chị tư vấn:

Năm 2004, Công ty tôi ký HĐ thuê đất và nhà xưởng của Công ty B dưới hình thức góp vốn liên doanh và Hợp đồng này không được công chứng, chứng thực. Diện tích đất này Công ty B thuê của Công ty C là một Công ty nhà nước cũng dưới hình thức góp vốn liên kết sản xuất kinh doanh.

Theo quy định của pháp luật thì HĐ thuê đất giữa Công ty B và Công ty C là vô hiệu (vì Công ty C không được dùng diện tích đất đó để góp vốn và hợp đồng góp vốn đó cũng không được công chứng, chứng thực). Và hiện nay, diện tích đất này đang thuộc diện thu hồi để thực hiện dự án khác của Nhà nước.

Hiện nay, giữa Công ty tôi và Công ty B đang phát sinh tranh chấp hợp đồng, Công ty C đã đơn phương chấm dứt hợp đồng và tiến hành khoá nhà xưởng của chúng tôi. Vấn đề không thể giải quyết bằng hoà giải, chúng tôi đang muốn đưa vấn đề ra toà án để giải quyết.

Trong trường hợp này, quyền lợi của chúng tôi có được bảo vệ không.

Rất mong anh chị tư vấn giúp chúng tôi.

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 13, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
2 Câu trả lời

Bất cứ tranh chấp nào cũng rất mệt !

Người nhớn Đã trả lời lúc Tháng Bảy 20, 2017.
Thêm nhận xét

Theo tôi, bạn nên khởi kiện ra tòa để giải quyết được nhanh gọn ! Bạn nên nhờ một công ty luật để được tư vấn thêm !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 29, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !