Kính chúc mọi người sức khoẻ dồi dào.
Mong mọi người tư vấn giúp tôi tình huống ghi nhận vốn góp như sau:
Công ty của tôi được thành lập năm 2007 gồm cổ phần của Công ty A : 20%, Công ty B : 80%. Năm 2008 Công ty B ký một hợp đồng thiết kế với cá nhân người nước ngoài, trong hợp đồng đó có ghi bên phía Việt Nam chịu toàn bộ phần thuế GTGT, thuế TNDN nhà thầu tại Việt Nam.
Đến cuối năm 2008 Công ty B dùng toàn bộ giá trị của hợp đồng bản thiết kế và thuế TNDN nộp thay nhà thầu góp vốn vào Công ty chúng tôi.Tôi muốn hỏi phần thuế thu nhập doanh nghiệp có được ghi nhận vào giá trị vốn góp của Công ty tôi hay không?

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 13, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

khoản 4 điều 4 luật doanh nghiệp qui định :

Góp vốn là việc đưa tài sản vào công ty để trở thành chủ sở hữu hoặc các chủ sở hữu chung của công ty. Tài sản góp vốn có thể là tiền Việt <st1:country-region ><st1:place >Nam</st1:place></st1:country-region>, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác ghi trong Điều lệ công ty do thành viên góp để tạo thành vốn của công ty.

Giá trị của hợp đồng thiết kế không phải là tài sản qui định tại điều luật trên, nên không thể ghi nhận vào giá trị góp vốn của công ty

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 29, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !