Xin cho tôi hỏi:

1/ UBCK NN có qui định các tổ chức kiểm toán đủ điều kiện đối với công ty chưa niêm yết và cáctổ chức kiểm toán được UBCK NN chấp nhận. Xin cho biết danh sách cập nhật tổ chức kiểm toán theo 2 loại trên.

2/ điều kiện để công ty đại chúng chưa niêm yết được giao dịch tại TTCK Hà nội

Cảm ơn mọi người !

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 13, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Câu hỏi 1. Do bạn không hỏi rõ là danh sách các tổ chức kiểm toán được cập nhật năm nào, hơn nữa danh sách các công ty kiểm toán được BTC công bố hàng năm rất dài nên bạn cho tôi địa chỉ email, tôi sẽ gửi bạn.

Câu hỏi 2. Theo quy định tại Điều 7 Quy chế tổ chức và quản lý giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 108/2008/QĐ-BTC ngày 20/11/2008 thì:

“Chứng khoán được đăng ký giao dịch tại TTGDCK khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1. Là chứng khoán của công ty đại chúng theo quy định tại Điều 25 Luật Chứng khoán chưa niêm yết hoặc đã bị huỷ niêm yết tại TTGDCK hoặc SGDCK.

2. Là chứng khoán đã được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (sau đây viết tắt là TTLKCK).

3. Được một (01) thành viên cam kết hỗ trợ”.

Chúc bạn thành công !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 29, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !