Hiện nay Cty đã được Nhà nước cấp giấy chứng nhận đầu tư  cho dự án do chúng tôi đề xuất. Nhưng do thiếu vốn chúng tôi muốn huy động vốn từ một số đối tác thông qua hình thức hợp đồng hợp tác đầu tư.

Sau đó ký kết hợp đồng giao cho họ thực hiện một phần công việc của dự án như các nhà đầu tư thứ phát.

Tôi muốn hỏi chúng tôi có được phép làm như vậy không.

Mong anh chị tư vấn giúp tôi !

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 13, 2014 trong Kinh doanh & Tài chính.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Theo quy định tại Điều 23 Luật Đầu tư năm 2005 thì “Nhà đầu tư được ký kết hợp đồng BCC để hợp tác sản xuất phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm và các hình thức hợp tác kinh doanh khác. Đối tượng, nội dung hợp đồng, thời hạn kinh doanh, quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi bên, quan hệ hợp tác giữa các bên và tổ chức quản lý do các bên thoả thuận và ghi trong hợp đồng”.

* Hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi tắt là hợp đồng BCC) là hình thức đầu tư được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập pháp nhân – Khoản 16 Điều 3 Luật Đầu tư.

Tuy nhiên, theo điểm a Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư thì nghĩa vụ của nhà đầu tư là: “ Tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư; thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng nội dung đăng ký đầu tư, nội dung quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư”.

Như vậy, theo quy định thì Công ty anh có thể liên kết, hợp tác kinh doanh huy động vốn và phân chia lợi nhuận. Tuy nhiên, do việc Công ty anh ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác là nhằm thực hiện một phần trong dự án đầu tư đã được phê duyệt, nên, để ký hợp đồng hợp tác kinh doanh đó đúng quy định, Công ty anh nên kiểm tra, xem xét kỹ các điều kiện, hạn chế về việc liên kết kinh doanh, chuyển nhượng, thực hiện một phần dự án trong dự án đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp.

Anh và công ty nên liên hệ với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quản lý đối với dự án đầu tư của Công ty để được giải thích và hướng dẫn cụ thể về việc ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác phù hợp.

Chúc anh thành công !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 29, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !