Công ty chúng tôi nhập hàng về để bán cho khách hàng (hàng là tổng đài điện thoại và mạch in có số seri và số part từng món riêng).
Thực hiện đầy đủ các thủ tục nhập hàng và đóng thuế nhập khẩu đầy đủ. Hàng có chế độ bảo hành, nhưng khi hàng bị lỗi hoặc hư hỏng phải gửi cho nhà cung ứng nước ngòai để họ bảo hành. Trong trường hợp không bảo hành được thì phải gửi hàng mới về để đổi cho hàng bị lỗi.
Vấn đề nảy sinh là khi gửi hàng cho nước ngòai bảo hành thì phải đóng thuế xuất khẩu. Hàng bảo hành của nhà cung ứng gửi về để thay thế cho hàng bị lỗi thì phải đóng thuế lại lần thứ hai, nghĩa là chỉ có một món hàng phải đóng thuế nhập khẩu 2 lần.
Xin quý luật sư tư vấn cho cách giải quyết, hồ sơ cần thiết để có thể :
1. Hòan lại thuế nhập khẩu do mình đã xuất hàng lại cho nhà cung ứng để họ bảo hành.
2. Đồi với hàng thay thế cho hàng bị lỗi hoặc sửa chửa vẫn là mạch in đó, số seri số part đó phải làm sao để không phải đóng thuế nhập khẩu lần 2. Vì thực chất chỉ có 1 món hàng chứ không phải là 2, nó còn ảnh hưởng đến sô lượng hàng đầu vào và đầu ra.

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 13, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Theo qui định tại điều 1 và điều 2 Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14.6.2005 :

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam; hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới và hàng hóa mua bán, trao đổi khác được coi là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Điều 2. Đối tượng chịu thuế

Trừ hàng hoá quy định tại Điều 3 của Luật này, hàng hóa trong các trường hợp sau đây là đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:

1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam;

2. Hàng hóa được đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước.

Điều 3. Đối tượng không chịu thuế

Hàng hoá trong các trường hợp sau đây là đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:

1. Hàng hoá vận chuyển quá cảnh hoặc mượn đường qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam, hàng hoá chuyển khẩu theo quy định của Chính phủ;

2. Hàng hoá viện trợ nhân đạo, hàng hoá viện trợ không hoàn lại;

3. Hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài, hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan, hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác;

4. Hàng hoá là phần dầu khí thuộc thuế tài nguyên của Nhà nước khi xuất khẩu.

Do đó, trường hợp của công ty bạn không thuộc đối tượng không chịu thuế xuất nhập khẩu đối với  hàng bị lổi phải gửi ra nước ngoài bảo hành

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 29, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !