Công ty tôi có nhận thầu một công trình xây văn phòng. Chúng tôi có ký hợp đồng kinh tế với một nhà thầu phụ với nội dung thi công khoan cọc nhồi trong đất.  Sau khi ký xong, nhà thầu phụ xúc tiến công việc. Công ty tôi đã tạm ứng trước cho nhà thầu phụ 200 triệu đồng.

Khi tiến hành công việc, thì ngay đợt khoan đầu tiên phát sinh việc nhà thầu phụ không thể thực hiện được do không co khoan chuyên dùng. Nhà thầu phụ ra thông báo ngừng thi công.

3 ngày sau, tại cuộc họp giữa hai bên công ty tôi và nhà thầu phụ thảo luận về việc thực hiện hợp đồng thì công ty tôi yêu cầu nhà thầu phụ phải có khoan đá để thi công- nhà thầu phụ không có khả năng đáp ứng. Vì vậy hai bên thông nhất đồng ý ngưng h ợp đồng và tiến hành giải quyết các chi phí.

Chúng tôi đưa ra đề xuất hỗ trợ cho nhà thầu 60tr để thuê xe chuyên chở thíêt bị ra khỏi công trình, bên nhà thầu phụ không đồng ý mà yêu c ầu là 90tr và chỉ trả lại cho tôi 110tr tiền tạm ứng.

Vậy công ty tôi có quy ền khởi kiện nhà thầu phụ ra Toà không. Và kiện theo thủ tục nào? Tranh chấp hợp đồng kinh tế hay tranh chấp  về chi phí . Làm thế nào để tôi có thể đòi lại số tiền đã tạm ứng cho nhà thầu phụ.

Mong nhận được trả lời từ diễn đàn !

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 13, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

– Nội dung bạn hỏi là về tranh chấp hợp đồng kinh tế nhưng bạn lại không nói rõ tư cách nhà thầu phụ là pháp nhân, cá nhân hay Doanh nghiệp gì…Bạn cũng không nói rõ Hợp đồng Công ty bạn ký với nhà thầu phụ nên chưa thể khẳng định hợp đồng của bạn là hợp đồng gì để tư vấn cho chính xác cho bạn là nên khởi kiện theo thủ tục nào.

– Tuy nhiên, theo quy định hiện tại với nội dung bạn hỏi thì có thể khẳng định Công ty bạn có thể tiến hành các thủ tục khởi kiện tại Toà án để yêu cầu nhà thầu phụ trả tiền tạm ứng. Công ty bạn có thể căn cứ vào Hợp đồng và Thoả thuận giữa các bên để phân tích lỗi và xác định trách nhiệm mỗi bên, nếu việc tạm ứng chưa được quy định cụ thể thì hoàn toàn phụ thuộc vào thiện chí của các bên.

Chúc bạn và công ty thành công !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 29, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !