Một cá nhân hiện đang làm giám đốc của một xí nghiệp (DNTN) có 1 thành viên,vừa làm giám đốc của một công ty TNHH có 3 thành viên góp vốn .Nếu muốn sáp nhập Xí nghiệp vào công ty TNHH đó thì có được không .Nếu được thì thủ tục sáp nhập phải làm thế nào.

Cảm ơn diễn đàn !

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 13, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Xin chào bạn, DNTN và công ty TNHH không thể sáp nhập, DNTN nên giải thể sau đó góp vốn cùng công ty TNHH cũng được bạn à !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 29, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !