Công ty tôi đang tiến hành thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu Văn phòng cho thuê tại Hà Nội với tổng vốn đầu tư khoảng 46tr USD trên khu đất 2700m2 với tỷ lệ xây dựng 60% và cao 21~25tầng.

Theo Nghị định 112/2006/NĐ sửa đổi bổ sung của nghị định 16/2005/NĐ-CP thì đây là dự án nhóm B do Sở Xây dựng cấp phép, tuy nhiên lại có quy định:” Riêng đối với dự án đầu tư xây dựng một công trình dân dụng dưới 20 tầng thì Sở Xây dựng tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở” nghĩa là trên 20 tầng sẽ do Bộ Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở đúng không?

Vậy trường hợp dự án này sẽ do Sở Xây dựng hay Bộ xây dựng quản lý và cấp phép? Xin nêu rõ các căn cứ pháp lý. Tôi xin cảm ơn!

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 13, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

– Với những thông tin bạn cung cấp “Văn phòng cho thuê tại Hà Nội với tổng vốn đầu tư khoảng 46tr USD trên khu đất 2700m2 với tỷ lệ xây dựng 60% và cao 21~25 tầng”. Đối chiếu với Phụ lục Phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình Ban hành kèm theo Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ thì dự án công ty bạn thuộc lại dự án quan trong quốc gia – Dự án nhóm A có tổng mức đầu tư trên 500 tỷ đồng không phải Nhóm B, đề nghị bạn xem lại tổng mức đầu tư (46 triệu USD  = khoảng 730 tỷ đồng).

Do là dự án Nhóm A nên “Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp vật liệu xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị và các dự án đầu tư xây dựng công trình khác do Thủ tướng Chính phủ yêu cầu”.

– Về quy định: “Riêng đối với dự án đầu tư xây dựng một công trình dân dụng dưới 20 tầng thì Sở Xây dựng tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở”, nếu hiểu theo cách của bạn e không đầy đủ vì quy định chỉ nói dưới 20 tầng, còn của bạn là 21 tầng trở lên. Còn hiểu đầy đủ thì phải tính là từ 20 tầng trở lên.

– Về việc xin giấy phép xây dựng công trình: Theo quy định tại điểm đ Khoản 2 Mục I Phần II Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 hướng dẫn Nghị định 16/CP và Nghị định 112/CP thì “các công trình xây dựng trước khi khởi công phải có giấy phép xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng, Nghị định 16/CP và Nghị định 112/CP, trừ những công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, trừ công trình chỉ lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật. Tuy nhiên, trước khi khởi công xây dựng công trình chủ đầu tư phải gửi kết quả thẩm định thiết kế cơ sở cho cơ quan cấp giấy phép xây dựng để theo dõi, quản lý” là một trong các công trình không phải xin giấy phép xây dựng.

Chúc bạn thành công !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 29, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !