Kính thưa anh chị !

Tôi có vấn đề nhờ anh chị tư vấn dùm:công ty tôi thành lập vào tháng 6/2008 gồm 2 thành viên, vốn điều lệ 1tỷ nhưng bắt đầu vào tháng 12/2008 thì có 1 thành viên đã rút toàn bộ vốn 40%(bốn trăm triệu đồng),và hiện giờ tôi đang tiến hành các thủ tục đăng ký lại cty 1 thành viên, vậy anh chị cho tôi hỏI:

tôi có thể đăng ký giảm vốn điều lệ xuống còn sáu trăm triệu được không ?

nếu tôi giữ nguyên vốn điều lệ như ban đầu có nghĩa là tôi fảI mua lạI phần vốn 40% đó,như vậy có fảI đóng thuế TNCN  theo luật thuế tncn 2009 về phần chuyển nhượng vốn đó không ?

Rất cám ơn anh chị về sự giải đáp này.

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 13, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Khoản 3 điều 60 luật doanh nghiệp qui định:

Theo quyết định của Hội đồng thành viên, công ty có thể giảm vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây:

a) Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn hai năm, kể từ ngày đăng ký kinh doanh; đồng thời vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;

b) Mua lại phần vốn góp theo quy định tại Điều 44 của Luật này

Do đó bạn không thể hoàn trả phần cho thanh viên vì công ty chưa hoạt động hơn 2 năm.

Bạn phải mua lại phần của thanh viên rút vốn, thành viên này phải nộp thuế thu nhập cá nhân do chuyển nhượng vốn.

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 29, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !