Công ty tôi là CTCP, có một cổ đông chiến lược là Công ty TNHH A sở hữu 30.000 cổ phần. Công ty A đã cam kết nắm giữ số cổ phần nói trên trong vòng 3 năm kể từ ngày trở thành cổ đông chiến lược (20/2/2006) và được ghi nhận trong Điều lệ sửa đổi của công ty ngày 28/2/2006. Hiện nay vì một số lý do công ty A dự định tiến hành giải thể và chia 30.000 cổ phần lại cho 2 thành viên góp vốn.

Công ty tôi cần phải yêu cầu các giấy tờ cần thiết nào để Công ty tôi có thể xác nhận chuyển quyền sở hữu cổ phần từ Công ty A cho các thành viên góp vốn của họ?

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 13, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
0 Câu trả lời


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !