Công ty A hợp đồng mua vật tư với Cơ sở B.

Hợp đồng thoả thuận: Trường hợp Cơ sở B không đủ lượng vật tư bán cho Công ty A thì Cơ sơ B có thể lấy vật tư của một cơ sở khác cấp cho Công ty A, trong trường hợp này Hoá đơn là của cơ sở khác (không phải Cơ sở B) cấp cho A. Công ty A vẫn thanh toán tiền cho Cơ sở B toàn bộ giá trị vật tư của trường hợp này.

Vậy xin hỏi:

– Thoả thuận này có phù hợp không?

– Nếu thực hiện theo thoả thuận này Công ty A có vi phạm Luật quản lý thuế và các quy định khác về thuế không?

Xin cảm ơn Luật sư!

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 13, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Về nguyên tắc, pháp luật tôn trọng sự thoả thuận của các bên. Nếu hợp đồng đã có quy định như vậy, CS B có quyền lấy vật tư của nơi khác để cấp cho A. Chủng loại, số lượng, chất lượng, giá cả… sẽ do 2 bên thoả thuận.

Tuy nhiên, A thanh toán toàn bộ giá trị Hợp đồng cho B nhưng hoá đơn (một phần) vật tư lại do bên khác xuất ra cho A là điều không hợp lý và khó giải trình cho cơ quan thuế. Trong trường hợp này, A cần yêu cầu cơ sở kia xuất hoá đơn cho B và B sẽ xuất hoá đơn cho A.

Nếu B vẫn muốn cơ sở kia xuất hoá đơn cho A, cơ sở đó cần ký hợp đồng với A và A thanh toán trực tiếp cho họ phần vật tư đã nhập.

Chúc bạn thành công !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 29, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !