Công ty tôi chuyên san xuất và kinh doanh bêtông tươi, khi ký hợp đồng bán hàng thì luôn có một khoản chi phí hao hồng cho người môi giới hoặc chỉ huy trưởng công trình.Vậy xin hỏi các khoản chi này có được tính vào chi phí hợp lệ khi tính thuế.

TNDN hay không?

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 13, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Chào bạn.
theo quy định tại điều 9 luật thuế thu nhập doanh nghiệp, khoản tiền hoa hồng cho người môi giới đó được tính vào chi phí khi tính thuế nhu nhập doanh nghiệp khi đáp ứng các điều kiện sau:

– là khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp
– có đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật
– giá trị khoản tiền đó nhỏ hơn hoặc bằng 10% tổng số chi được trừ ( nhỏ hơn hoặc bằng 15% tổng số chi được trừ đối với doanh nghiệp mới thành lập trong 3 năm đầu)
khoản tiền hoa hồng chi cho chỉ huy trưởng công trình là không đúng quy định của pháp luật.

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 29, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !