Tôi có câu hỏi rất mong anh chị trả lời giùm. Trường hợp công ty A là DN được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng khu nhà ở. Việc thực hiện dự án thông qua hợp đồng góp vốn đầu tư với công ty B, theo đó công ty B góp 80% thực hiện dự án.

Giả sử trong truong hợp này, nếu công ty B đứng ra vay vốn Ngân hàng để thực hiện dự án và thế chấp dự án chính bằng tài sản hình thành trong tương lai. Như vậy trong HD thế chấp với Ngân hàng, công ty A có được toàn quyền đại diện là bên Bảo lãnh cho công ty B vay vốn hay không. Hay bên A chỉ bảo lãnh 20% dự án cho B vay vốn, còn 80% còn lại bên B sẽ tự thế chấp cho chính mình vay vốn.

Rất mong LS quan tâm và trả lời giùm.

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 14, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính Phủ về Giao dịch bảo đảm thì:

Khoản 1, Điều 3: “Bên bảo đảm là bên có nghĩa vụ hoặc người thứ ba cam kết bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, bao gồm bên cầm cố, bên thế chấp, bên đặt cọc, bên ký cược, bên ký quỹ, bên bảo lãnh và tổ chức chính trị – xã hội tại cơ sở trong trường hợp tín chấp”.

Khoản 1 và khoản 2 Điều 4: “Tài sản bảo đảm do các bên thoả thuận và thuộc sở hữu của bên có nghĩa vụ hoặc thuộc sở hữu của người thứ ba mà người này cam kết dùng tài sản đó để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của bên có nghĩa vụ đối với bên có quyền. Tài sản bảo đảm có thể là tài sản hiện có, tài sản hình thành trong tương lai và được phép giao dịch. Tài sản hình thành trong tương lai là tài sản thuộc sở hữu của bên bảo đảm sau thời điểm nghĩa vụ được xác lập hoặc giao dịch bảo đảm được giao kết. Tài sản hình thành trong tương lai bao gồm cả tài sản đã được hình thành tại thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm, nhưng sau thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm mới thuộc sở hữu của bên bảo đảm”.

Như vậy, dự án trên được xác định là tài sản hình thành trong tương lai và được dùng làm tài sản để Công ty B thế chấp ngân hàng vay vốn. Việc xác định Công ty A là bên bảo lãnh bằng việc thế chấp tài sản cho Công ty B vay vốn hay Công  ty B thế chấp tài sản để vay vốn phụ thuộc vào Hợp đồng góp vốn giữa Công ty A và Công ty B để triển khai dự án.

Nếu Hợp đồng góp vốn thoả thuận Công ty B chỉ góp vốn triển khai dự án và hưởng lợi nhuận từ việc khai thác dự án mà không thay đổi chủ sở hữu là Công ty A thì trường hợp này Công ty A sẽ đóng vai trò là bên bảo lãnh cho Công ty B vay vốn.

Nếu Hợp đồng góp vốn thoả thuận hai Công ty A và B góp vốn triển khai dự án và trở thành đồng sở hữu của dự án trong tương lai theo tỷ lệ Công ty A chiếm 20% và Công ty B chiếm 80% thì khi đó Công ty A sẽ đóng vai trò là Bên bảo lãnh, Công ty B là Bên thế chấp.

Chúc anh thành công !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 29, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !