Chúng tôi có làm một hợp đồng hợp tác liên doanh cùng nhau góp vốn để đầu tư một trạm trộn bê tông thông qua một công ty cổ phần và thành lập ra một hội đồng thành viên có chủ tịch hội đồng, phó chủ tịch và các uỷ viên.

Để tách biệt về mặt tài chính cũng như đảm bảo mục tiêu đầu tư được rõ ràng thì Hội đồng thành viên quyết định thành lập 1 chi nhánh trực thuộc công ty cổ phần trên, nhiệm vụ kinh doanh trong đăng ký chỉ là cung cấp bê tông nhựa nóng theo đúng hợp đồng hợp tác liên doanh.

Vậy xin hỏi anh chị việc thành lập chi nhánh trong trường hợp này có được phép không?

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 14, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Như vậy việc thành lập chi nhánh trong trường hợp này được phép nếu ngành, nghề kinh doanh cung cấp bê tông nhựa nóng của chi nhánh phù hợp ngành nghề công ty cổ phần mà bạn đề cập.

Cần lưu ý với bạn rằng hợp đồng hợp tác liên doanh và chi nhánh dự kiến thành lập về mặt pháp lý hoàn toàn khác nhau. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp vì vậy vấn đề tài chính dù tách bạch cũng hoàn toàn phụ thuộc. Trong trường hợp này theo tôi các bên không nên thành lập chi nhánh mà có thể lực chọn theo hình thức sau:

1. Các bên cùng ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư không cần thành lập pháp nhân mới. Nội dung hợp đồng hợp tác đầu tư quy định rõ tỉ lệ, mục đích góp vốn, quyền, nghĩa vụ các bên, nguyên tắc phân chia lợi nhuận, việc chuyển nhượng tỉ lệ góp vốn trong qua trình hợp tác, thành lập Ban quản lý để điều hành dự án và một số nội dung khác.

2. Thành lập doanh nghiệp mới với chức năng cung cấp bê tông nhựa nóng cùng một số chức năng khác theo thỏa thuận. Doanh nghiệp thành lập mới là tổ chức kinh tế độc lập được đăng ký kinh doanh theo quy định nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.

Chúc bạn thành công !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 29, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !