Xin anh chị tư vấn giúp:

Khi Công ty cổ phần A quyết định thành lập công ty TNHH một thành viên B (A là chủ sở hữu của B),  thì Thành viên ban kiểm soát của công ty Cổ phần A có thể đồng thời là Kiểm soát viên của công ty TNHH một thành viên B được không?

Cảm ơn anh chị nhiều !

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 15, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Qua thông tin của quý công ty nêu trên chúng tôi xin được giải đáp thắc mắc như sau:

Theo quy định tại khoản 4 điều 71 luật doanh nghiệp 2005 quy định về tiêu chuẩn đối với Kiểm soát viên trong công ty TNHH một thành viên như sau:

– Có đủ năng lực dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp.

– Không phải là người có liên quan của thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người có thẩm quyền trực tiếp bổ nhiệm Kiểm soát viên.

– Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm nghề nghiệp …. và các điều kiện khác quy định tại điều lệ công ty

Như vậy nếu trong điệu lệ công ty không quy định tiêu chuẩn khác đối với Kiểm soát viên công ty thì theo quy định của luật doanh nghiệp những người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện như trên đều có thể được bổ nhiệm làm Kiểm soát viên công ty.

Cảm ơn quý Công ty đã đặt câu hỏi cho chúng tôi!

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 29, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !