1. Công ty chúng tôi là Công ty TNHH 2 TV trở lên và được cấp giấy CN ĐKKD ở tỉnh khác, nay công ty chúng tôi muốn mở 1 cửa hàng (CH) giới thiệu và bán sản phẩm tại Hà Nội thì cần những thủ tục đăng ký như thế nào ? Đối với cơ quan thuế thì cần thủ tục gì ? các loại thuế phải nộp khi mở CH ? (CH hạch toán phụ thuộc Công ty).

Hiện tại Công ty chúng tôi đã mở VPĐD tại Hà Nội và có nội dung hoạt động là thay mặt công ty giao dịch với khách hàng. Như vậy có liên quan gì đến việc mở CH không ?

2. Công ty chúng tôi là công ty SX và KD về mặt hàng Rượu, hiện nay Công ty chúng tôi đã có giấy phép SX Rượu, vậy nếu mở CH giới thiệu và bán sản phẩm tại Hà Nội thì công ty chúng tôi có cần xin giấy phép bán lẻ Rượu nữa không ?

Trân trọng cảm ơn anh chị đã tư vấn !

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 15, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Điều 37 Luật Doanh nghiệp qui định :Văn phòng đại diện, chi nhánh và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

1. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.

2. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Địa điểm kinh doanh là nơi hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp được tổ chức thực hiện. Địa điểm kinh doanh có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính.

4. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh phải mang tên của doanh nghiệp, kèm theo phần bổ sung tương ứng xác định chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh đó.

5. Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều văn phòng đại diện, chi nhánh tại một địa phương theo địa giới hành chính. Trình tự và thủ tục lập chi nhánh, văn phòng đại diện do Chính phủ quy định.

1-Do đó việc công ty bạn đã có van phòng đại diện tại Hà Nội, nay muốn mở thêm chi nhánh không có gì trở ngại.

Kèm theo thông báo:

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

– Bản sao Điều lệ công ty

– Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thành lập chi nhánh.

– Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.

– Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh

– Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của trưởng chi nhánh.

3- Nghĩa vụ kê khai nộp thuế của chi nhánh khác tỉnh với trụ sở chính của công ty :

– Chi nhánh phải nộp thuế môn bài nơi đặt chi nhánh.

– Thuế doanh thu đối với chi  nhánh hạch toán phụ thuộc kê khai và nộp thuế tại nơi đặt chi nhánh theo tỷ lệ chi phí giửa nơi có chi nhánh và nơi đặt trụ sở chính. Số liệu xác định tỉ lệ chi phí căn cứ vào số liệu quyết toán thuế thu nhập của doanh nghiệp năm trước liền kề năm tính thuế do doanh nghiệp tự xác định. Trường hợp mới thành lập thì daonh nghiệp tự xác định tỉ lệ chi phí cho kỳ tính thuế đầu tien.

– Thuế Giá trị gia tăng : Nếu chi nhánh có hạch toán kế toán thì phải kê khai và nộp thuê GTGT  nơi đặt chi nhánh, nếu hạch toán phụ thuộc thì kê khai và nộp thuế GTGT theo tỉ lệ 2% (đối với hàng hóa chịu thuế suất 10%) hoặc 1%( đối với hàng hóa chịu thuế suất 5%) trên doanh thu chưa có thuế GTGT tại địa phương nơi đặt chi nhánh. Số thuế GTGT đã nộp cho chi nhánh được trừ vào số thuế GTGT phải nộp của trụ sở chính.

4- Công ty không cần xin phép bán lẻ rượu, chỉ cần nộp bản sao giấy phép sản xuất rượu khi đăng ký chi nhánh.

Chúc bạn thành công !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 29, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !