Xin luật sư cho hỏi các thủ tục cần thiết khi mua xe ô tô tại công ty cổ phần?

Cảm ơn mọi người !

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 15, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Chào bạn!

Theo tôi hiểu thì bạn muốn biết đối với công ty cổ phần việc mua sắm tài sản có giá trị lớn (như ô tô) sẽ được thực hiện như thế nào trong nội bộ công ty.

Các công ty nói chung và công ty cổ phần nói riêng thường phải ban hành quy chế quản lý tài sản, trong đó có thủ tục mua sắm tài sản.

Đối với công ty cổ phần thì cần căn cứ vào điều lệ công ty và tổng giá trị tài sản của công ty thể hiện trên báo cáo tài chính gần nhất để xác định việc mua sắm tài sản có giá trị bao nhiêu thì thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị, giá trị đến bao nhiêu thì thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị phân cấp Giám đốc/Tổng Giám đốc có thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản có giá trị đến bao nhiêu.

Ngoài ra cũng cẫn căn cứ vào Điều lệ công ty cổ phần để xác định hợp đồng mua bán tài sản có giá trị đến bao nhiêu thì phải được Hội đồng quản trị thông qua nội dung của hợp đồng.

Chúc bạn thành công !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 29, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !