Tôi là cán bộ Ngân hàng hiện đang quản lý cho vay một dự án nhóm B của công ty A (dự án sử dụng 70% nguồn vốn vay Tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước).

Tôi đang vướng mắc trong hồ sơ giải ngân vốn tín dụng nhà nước liên quan đến thủ tục đầu tư xây dựng công trình xin được anh chị tư vấn giúp như sau :

Theo quy định của Ngân hàng về hồ sơ giải ngân thanh toán khối lượng xây dựng hoàn thành chủ đầu tư phải có Biên bản nghiệm thu đúng theo quy định của pháp luật. (ngoài nội dung phải có chữ ký của chủ đầu tư, nhà thầu thi công và tư vấn giám sát)

Khi đề nghị thanh toán trong hồ sơ chủ đầu tư gửi  đã có BBNT tuy nhiên qua kiểm tra tôi thấy; Chữ ký  giám sát là của cán bộ giám sát thuộc ban quản lý dự án phân công (BQL dự án do chủ đầu tư thành lập ). mà không phải là một đơn vị giám sát độc lập.

Tôi đề  nghị và  chủ đầu tư giải trinh; Theo quy định thì chủ đầu tư có thể thuê tư vấn giám sát hoặc tự giám sát nếu có đủ điều kiện năng lực; Ban quản lý dự án  có đội ngũ kỹ sư  có năng lực, trình độ và có chứng chỉ hành nghề….

(Tuy nhiên tại GCN ĐKKD chủ đầu tư không có chức năng tư vấn, giám sát).

Vậy xin hỏi anh chị việc thành lập bộ phận giám sát thuộc ban quản lý dự án của công ty A đã đúng chưa? với Biên bản nghiệm thu như trên đã phù hợp với quy định của háp luật đối với một dự án sử dụng nguồn vốn vay tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước không?

Rất mong được sự tư vấn sớm của anh chị. Xin cảm ơn.

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 15, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Về câu hỏi của bạn tôi có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 87 Luật xây dựng: mọi công trình xây dựng trong quá trình thi công phải thực hiện chế độ giám sát. Chủ đầu tư xây dựng công trình phải thuê tư vấn giám sát hoặc tự thực hiện khi có đủ điều kiện năng lực hoạt động giám sát thi công xây dựng. Người thực hiện việc giám sát thi công xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng phù hợp với công việc, loại, cấp công trình.

Căn cứ Điều 26 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 49/2008/NĐ-CP) về quản lý chất lượng công trình xây dựng, Biên bản nghiệm thu công trình phải có chữ ký của bên giám sát.

Để có thể tự thực hiện hoạt động giám sát, ngoài việc phải có đăng ký kinh doanh hoạt động giám sát chủ đầu tư phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 51 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

Trường hợp nếu cá nhân giám sát phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 54 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP nêu trên (phải đăng ký kinh doanh hoạt động hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình và phải có chứng chỉ hành nghề) và chỉ được giám sát công trình cấp IV và nhà ở riêng lẻ.

Như vậy, theo dữ kiện bạn đưa ra thì Biên bản nghiệm thu đó là chưa phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

Chúc bạn thành công,

Trân trọng !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 29, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !