Tôi có một số thắc mắc muốn nhờ anh chị giúp đỡ.Công ty cổ phần được thành lập ngày 24/10/2007 và đã được cấp giấy phép kinh doanh.

Đến tháng 02/2008 tôi được mời góp vốn đầu tư kinh doanh (số vốn góp bằng số vốn mà các cổ đông sáng lập đã đóng, và có sự chứng kiến của tất cả các cổ đông sáng lập).

Tôi không có giấy tờ chứng nhận gì khác ngoài một Phiếu thu tiền của công ty với lý do “Góp vốn kinh doanh” trên đó có ghi rõ số tiền mà tôi góp vào.

Tôi xin nhờ anh chị giúp đỡ tôi một số thắc mắc sau đây:

Các thủ tục, giấy tờ chứng nhận việc tôi góp vốn vào công ty như trình bày của tôi ở trên (chỉ có duy nhất một Phiếu thu tiền) đã đủ cơ sở pháp lý chưa ?

Tôi có phải là cổ đông sáng lập của công ty cổ phần này hay không? Nay tôi muốn rút vốn khỏi công ty cổ phần thì tôi có gặp trở ngại nào trên cơ sở pháp lý hiện tôi đang có hay không ?

Rất mong nhận được sự hồi âm của anh chị !

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 16, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Chào bạn !
Theo quy định của pháp luật, trong thời hạn 03 năm kể tư ngày cty thành lập thì khi Anh mua cổ phần, Cty phải tiến hành đăng ký tại Sở Kế hoạch Đầu tư.
Quá thời hạn 03 năm thì việc mua cổ phần chỉ cần thể hiện trên bút toán ghi sổ của Công ty (chứng từ này có thể là sổ sách, thông tin điện tử.
Trong trường hợp này, anh nhận chuyển nhượng trong thời hạn 03 năm mà Cty không làm thủ tục và chỉ ghi phiếu thu thì không hợp lệ. Xét về góc độ pháp lý, Anh chỉ chứng minh được Anh đã đưa tiền cho Công ty mà Anh không phải là cổ đông của Công ty.
Chào Anh !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 29, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !