Cho tôi biết DNTN kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y. phải trang bị như thế nào trong việc phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường.

Cảm ơn mọi người !

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 16, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Vì Doanh nghiệp của bạn kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y  nên không thuộc đối tượng phải làm thủ tục chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy (PCCC), hoặc đối tượng phải thiết kế và thẩm duyệt về PCCC theo quy định tại Phụ lục 2, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Nghị định 35/2003/NĐ-CP.
Tuy nhiên, doanh nghiệp của bạn vẫn có trách nhiệm tự trang bị phương tiện PCCC – theo quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật phòng cháy và chữa cháy. Ngoài ra, phải đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC (Điều 20 Luật Phòng cháy và chữa cháy; Điều 9 Nghị định35/2003/NĐ-CP ) như là:

Phải có quy định, nội quy, biển cấm, biển báo , sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về PCCC;

Có quy trình kỹ thuật an toàn về PCCC phù hợp điều kiện kinh doanh;

Có hệ thống báo cháy, chữa cháy, phương tiện PCCC;

Hệ thống điện, thiết bị sử dụng điện phải bảo đảm an toàn về PCCC;

Có lực lượng, phương án PCCC;

Bố trí kinh phí cho hoạt động PCCC.

Các điều kiện an toàn về PCCC phải được tổ chức thực hiện và duy trì trong suốt quá trình hoạt động.

Trường hợp có hành vi vố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định về PCCC thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định123/2005/NĐ-CP .

Liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường: doanh nghiệp của bạn cần phải tuân theo những quy định của Luật bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo Điều 37 Luật bảo vệ môi trường, doanh nghiệp của bạn phải có phương tiện, thiết bị thu gom, lưu giữ chất thải rắn và phải thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn.

Doanh nghiệp của bạn không được kinh doanh thuốc thú y đã hết hạn sử dụng hoặc ngoài danh mục cho phép. Trường hợp, thuốc đã hết hạn sử dụng phải được xử lý theo quy định về quản lý chất thải – Điều 46, Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường.

Thân ái chào bạn !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 29, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !