Nếu doanh nghiệp tôi có đơn đề xuất chào hàng cạnh tranh mà trong đơn đề xuất không có hiệu lực thời gian của đơn đề xuất thì đơn đề xuất này có đủ tư cách pháp nhân để xét tiếp vào vòng tiếp theo hay không?

Cảm ơn mọi người !

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 16, 2014 trong Kinh doanh & Tài chính.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

đơn đề xuất không có hiệu lực thời gian cũng được hiểu giá bạn nêu không phụ thuộc vào sự thay đổi của thị trường. Đó cũng là yếu tố khác biệt với những đối thủ khác của bạn. Tuy nhiên sự khác biệt đó chỉ có hiệu quả khi người duyệt tin tưởng vào cam kết của bạn theo tiêu chí là có tính khả thi trên thực tế.

Thân chào bạn !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 29, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !