Công ty tôi mới thành lập là Công ty Cổ phần A, gồm có 10 cổ đông (cổ phiếu chia đều), vốn điều lệ đăng ký 10 tỷ đồng (mỗi CĐ góp 1 tỷ đồng).

Tuy nhiên sau 1 năm đi vào hoạt động do nợ vay quá nhiều có thể công ty tôi sắp lâm vào tình trạng tuyên bố phá sản. Trên thực tế các cổ đông chưa đóng đủ vốn CP sẽ phải góp (mới chỉ đóng góp khoảng 20% mỗi cổ đông).

Vậy LS cho tôi hỏi (Công ty tôi đang nợ các đối tác khách hàng khoảng 7 tỷ đồng), trường hợp tuyên bố phá sản thì các cổ đông có phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về số cổ phần đăng ký góp là 1 tỷ đồng hay không? hay chỉ chịu trách nhiệm với mức vốn thực tế mà các CĐ đã góp (khoảng 20% tương đương 200 triệu đồng).

Mong được trợ giúp !

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 16, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Chào bạn,
Theo quy định của Luật doanh nghiệp thì cổ đông phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.
Căn cứ vào vốn điều lệ cho thấy mỗi cổ đông đã góp hoặc cam kết góp vốn là 1 tỷ nên họ phải chịu trách nhiệm này trên số vốn đã đăng ký.
Trân trọng chào bạn.

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 29, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !