Công ty chúng tôi mua hồ sơ dự thầu, đấu thầu công trình xây dựng. Do tiêu chí về năng lực chưa đủ nên chúng tôi có liên danh với một công ty khác không mua hồ sơ dự thầu. Khi mở thầu chúng tôi không được xét thầu vì không thông báo là nhà thầu liên danh (trong tiêu chí mời thầu chỉ định rõ phải có thông báo)

Xin hỏi chúng tôi có vi phạm hay không?

Xin cảm ơn !

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 16, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Kính chào anh.

Tại điều 10 Luật đấu thầu quy định:

“Điều 10. Điều kiện tham gia đấu thầu đối với một gói thầu

Nhà thầu tham gia đấu thầu đối với một gói thầu phải có đủ các điều kiện sau đây:

1. Có tư cách hợp lệ quy định tại Điều 7, Điều 8 của Luật này;

2. Chỉ được tham gia trong một hồ sơ dự thầu đối với một gói thầu với tư cách là nhà thầu độc lập hoặc là nhà thầu liên danh. Trường hợp liên danh phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên, trong đó quy định rõ người đứng đầu của liên danh, trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của từng thành viên đối với công việc thuộc gói thầu;

3. Đáp ứng yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu hoặc thư mời thầu của bên mời thầu;

4. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 11 của Luật này.”

Như vậy, theo tôi thì anh đã vi phạm khoản 2, 3 điều 10 trên nên họ làm vậy là đúng.

Chúc thành công !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !