Anh chị cho tôi hỏi về thủ tục bổ sung ngành nghề mua bán thực phẩm ăn chay như sau:

Cty tôi 100% vốn Đài Loan. Trụ sở chính tại Cụm CN Đức Mỹ, Đức Hòa Long An.

Chi Nhánh đặt tại TPHCM.

Ngành nghề kinh doanh hiện tại là sản xuất thực phẩm ăn chay.

Nay Cty tôi muốn bổ sung thêm (nhập khẩu thành phẩm từ Đài Loan về bán gồm bán cho các siêu thị, công ty, cửa hàng, người tiêu dùng cuối cùng). Như  vậy có phải bổ sung thêm ngành nghề bán buôn ? và mã ngành này là bao nhiêu? và mã HS là mấy?

Cảm ơn anh chị !

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 17, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Chào anh/chị !

1/ Theo nội dung yêu cầu đưa ra thì công ty anh /chị phải bổ sung thêm quyền nhập khẩu và quyền phân phối thực phẩm ăn chay. Hiện nay, quyền nhập khẩu và quyền phân phối không có mã  ngành kinh tế quốc dân. Riêng mã HS thì anh/chị phải tra trong biểu thuế xuất nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành. “Thực phẩm ăn chay” rất đa dạng nên tôi không thể nêu ra cụ thể mã HS được.

Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 và Thông tư 05/2008/TT-BCT ngày 14/4/2008 có quy định thực hiến quyền nhập khẩu và quyền phân phối như sau:

* Thực hiện quyền nhập khẩu

– Được nhập khẩu các mặt hàng không thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu (Mục II Phụ lục số 01 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP), các mặt hàng không thuộc danh mục hàng tạm ngừng nhập khẩu (nếu có) và các mặt hàng không thuộc danh mục hàng hóa không được quyền nhập khẩu (Khoản A Mục II Phụ lục số 03 Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM);

– Đối với các mặt hàng thuộc Danh mục hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành (Phụ lục số 03 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP), doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện việc nhập khẩu theo quy định về quản lý chuyên ngành;

– Đối với các mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu theo lộ trình (khoản B Mục II Phụ lục số 03 Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM), doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện nhập khẩu theo lộ trình đã quy định;

– Được trực tiếp làm thủ tục nhập khẩu tại cơ quan Hải quan theo quy định của pháp luật Việt Nam;

– Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép thực hiện quyền nhập khẩu được bán hàng nhập khẩu cho các thương nhân có quyền phân phối hàng hoá đó.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép thực hiện quyền nhập khẩu nhưng chưa có quyền phân phối không được lập cơ sở để phân phối hàng nhập khẩu

* Thực hiện quyền phân phối

– Được thực hiện bán buôn, bán lẻ, nhượng quyền thương mại, đại lý mua bán hàng hoá sản xuất tại Việt Nam và hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam, trừ hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa không được quyền phân phối (khoản A Mục II Phụ lục số 04 Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM).

– Đối với các mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa phân phối theo lộ trình (khoản B Mục II Phụ lục số 04 Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM), doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện bán buôn, bán lẻ, nhượng quyền thương mại, đại lý mua bán hàng hóa theo lộ trình đã quy định.

– Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép hoạt động bán buôn, bán lẻ thực hiện bán buôn, bán lẻ theo đúng quy định tại khoản 7 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 23/2007/NĐ-CP. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép lập cơ sở bán lẻ (bao gồm cả cơ sở bán lẻ thứ nhất) không được thực hiện bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ đã được cấp phép.

2/ Thủ tục bổ sung quyền nhập khẩu và quyền xuất khẩu:

Công ty anh/chị nên chuẩn bị các hồ sơ chính sau đây để nộp cho Sở KHĐT Long An:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chưng nhận đầu tư;

– Bản giải trình lý do điều chỉnh;

– Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện quy định kinh doanh quyền nhập khẩu, quyền phân phối;

– Bản đăng ký nội dung thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối ;

– Biên bản họp của HĐTV/HĐQT và Quyết định của Chủ tịch HĐTV/HĐQT đối với Công ty TNHH 2 TV trở lên và Công ty Cổ phần hoặc Quyết định của Chủ sở hữu đối vối Công ty TNHH 1 TV liên quan đến việc bổ sung ngành, nghế.

– Phụ lục điều lệ doanh nghiệp;

– Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đầu tư.

* Lưu ý: Việc cấp phép quyền phân phối phải được sự phê duyệt của Bộ Công Thương.

Đây là mộ thủ tục tương đối khó và phức tạp. Anh /chị nên liên hệ với luật sư chuyên về lĩnh vực này để được hướng dẫn và tư vấn cụ thể. Hoặc cũng có thể liên hệ với tôi để được hướng dẫn chi tiết.

Trân trọng !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !