1/Công ty nước ngoài (chưa thành lập công ty cũng như Văn phòng đại diện tại Việt Nam) khi muốn thi công xây dựng tại Việt Nam với thời gian ngắn 1-2 năm trong các dự án xây dựng, ODA thì có xin được giấy phép xây dựng đó không?  Có được phép không?

2/ Công ty nước ngoài( chưa có văn phòng đại diện cũng như pháp nhân tại Việt Nam) có được phép mở tài khoản tại ngân hàng tại Việt Nam để giao dich với các khách hàng Việt Nam hay không?

3/ Khi xin được giấy phép xây dựng 1 dự án rồi, có cần thiết phải mở 1 tài khoản riêng cho dự án này không ? Hay là sử dụng chung tài khoản mà văn phòng đại diện tại Việt Nam đang có cũng được?

4/ Khi kết thúc dự án mà trong tài khoản còn tiền, có được phép chuyển tiền ra nước ngoài hay không? (về công ty mẹ bên Nhật)

Xin cảm ơn anh chị !

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 17, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
2 Câu trả lời

Vấn đề bạn quan tâm, xin có thêm một số ý kiến tư vấn như sau:

1/Doanh nghiệp mang quốc tịch nước ngoài được phép thi công các công trình xây dựng tại VN (trừ trường hợp bị cấm). Sau khi trúng thầu dự án thi công xây dựng công trình, nhà thầu nước ngoài có quyền làm thủ tục xin giấy phép nhà thầu tại Sở xây dựng hoặc Bộ xây dựng tùy theo dự án để thực hiện hợp đồng giao nhận thầu đã ký kết. Còn giấy phép xây dựng mà bạn hỏi hiểu nôm na là văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép công trình đó được xây dựng với thiết kế như xin phép (xem xét tính phù hợp với quy hoạch), thông thường giấy phép này do chủ đầu tư xin.

2/Sau khi được cấp Giấy phép nhà thầu, nhà thầu có quyền khắc dấu, xin mã số thuế và mở tài khoản tại ngân hàng để thực hiện dự án đã trúng thầu.

3/ Khi kết thúc dự án mà tài khoản dự án còn tiền hoặc có lợi nhuận, nhà thầu có quyền chuyển các khoản đó ra nước ngoài sau khi đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với nhà nước VN và có văn bản xác nhận của cơ quan thuế.

4/Thông thường, doanh nghiệp nước ngoài chưa có văn phòng đại diện tại Việt Nam thì mới xin Giấy phép nhà thầu để thực hiện dự án đã trúng thầu. Nếu đã có văn phòng đại diên tại VN thì dự án sẽ được thực hiện thông qua văn phòng đại diện. Nếu văn phòng đại diện thực hiện nhiều dự án thì mỗi dự án sẽ được mở một tài khoản riêng và sẽ được đóng khi dự án kết thúc.

Mới gia nhập Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét

Chào bạn!

Công ty nước ngoài vẫn có quyền tham gia đấu thầu các dự án xây dựng tại Việt nam (nếu dự án đó cho phép).

Sau khi được lựa chọn để thực hiện các gói thầu trên lãnh thổ Việt Nam, nhà thầu nước ngoài phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về nhập cảnh, xuất cảnh, nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa, đăng ký tạm trú, chế độ kế toán, thuế và các quy định khác của pháp luật Việt Nam liên quan, trừ trường hợp có quy định khác trong điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc thoả thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết.

Trong vòng 15 ngày, kể từ ngày hợp đồng ký kết với nhà thầu nước ngoài có hiệu lực, chủ đầu tư các dự án có trách nhiệm gửi báo cáo bằng văn bản, bằng thư điện tử  về Bộ Kế hoạch và Đầu tư đồng thời gửi Bộ quản lý ngành (đối với dự án thuộc phạm vi quản lý của Bộ hoặc do Bộ trưởng quyết định đầu tư), Bộ Xây dựng (đối với các gói thầu trong hoạt động xây dựng) và gửi cho Sở Kế hoạch và Đầu tư ở địa phương (đối với dự án thuộc phạm vi quản lý của địa phương) để tổng hợp và theo dõi.

Khi có giấy phép, bạn vẫn có thể sử dụng tài khoản của văn phòng đại diện và thực hiện đúng các quy định về kế toán tài chính. Các nguồn tiền sử dụng cho dự án sau khi kết toán thì số dư hoặc lợi nhuận sẽ được chuyển về cho đơn vị sở hữu theo các thủ tục chung về quản lý tài chính.

Thân ái chào bạn !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !