Tôi có một chút vướng măc về việc uỷ quyền thực hiện hợp đồng thương mại, nội dung như sau:
Công ty tôi có ký một hợp đồng mua bán hàng hoá , hợp đồng đã ký và thực hiện được 1 phần. Tuy nhiên do thay đổi hình thức kinh doanh nên bên Bán không tiếp tục thực hiện được hợp đồng và muốn uỷ quyền lại cho đơn vị khác ( đơn vị này hoàn toàn độc lập và có đủ GPKD) để thực hiện hợp đồng ( xuất hoá đơn và nhận phần thanh toán của phần hàng đã giao, và thực hiện hết hợp đồng)

Nếu bên Công ty tôi đồng ý với đề nghị của bên Bán thì trong trường hợp này hai ( hoặc ba) Bên phải làm gì để hợp đồng có hiệu lực và đúng với pháp luật.

Rất mong nhận được ý kiến tư vấn của anh chị.

Trân trọng cảm ơn !

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 17, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
3 Câu trả lời

Theo thông tin bạn cung cấp quá chung chung nên tôi chỉ có thể tư vấn về nguyên tắc như sau:

Do bên bán không còn chức năng kinh doanh để tiếp tục thực hiện hợp đồng nên 2 bên cần lập biên bản thỏa thuận cùng đồng ý chấm dứt thực hiện hợp đồng và thanh lý hợp đồng đó về các quyền và nghĩa vụ được quy định trong hợp đồng (nếu bên mua đồng ý).

Sau đó bên mua sẽ ký hợp đồng mua bán với bên bán mới do bên bán cũ giới thiệu nếu bên mua đồng ý ký hợp đồng với đối tác này.

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét

Đơn vị chúng tôi có ký hợp đồng mua bán hàng hoá, tuy nhiên trong quá trình thực hiện hợp đồng thì bên Bán báo lại do thay đổi chức năng kinh doanh nên họ không tiếp tục thực hiện đựơc hợp đồng và uỷ quyền lại cho đơn vị khác thực hiện (02 đơn vị này hoàn toàn độc lập) và nhận thanh quyết toán toàn bộ hợp đồng.

Nếu trong trường hợp bên Mua đồng ý thì các thủ tục mà cả ba Bên ( Mua/Bán và nhận Uỷ quyền ) phải làm văn bản cam kết nào không và hợp đồng hiện tại với bên Bên mua cũ thì có vấn đề gì không?

Mới gia nhập Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét

Trường hợp này Công ty đang thực hiện HĐ đã ký với Cty bạn phải làm Thỏa thuận chuyển giao quyền và nghĩa vụ thực hiện HĐ…với cty bạn và công ty nhận chuyển giao HĐ này.

Thỏa thuận được lập giữa ba bên do đại diện có thẩm quyền của các bên cùng ký, kể từ thời điểm chuyển giao mọi quyền và nghĩa vụ phát sinh chuyển cho Cty  nhận chuyển giao HĐ, Cty đã chuyển giao HĐ chấm dứt quyền và nghĩa vụ với cty bạn.

Nếu HĐ này yêu cầu có công chứng thì Thỏa thuận ba bên cũng phải công chứng và thông báo cho cơ quan liên quan, cá nhân và tổ chức liên quan được biết có sự thay đổi này để thực hiện.

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !