Kính gửi các anh chị!
Tôi đang có dự định mở một công ty Cổ phần ở Thành phố Bắc Giang – tỉnh Bắc Giang. Tôi muốn hỏi về việc đặt tên cho công ty. Tôi muốn đặt tên cho công ty của tôi có gắn thêm “Việt Nam”, ví dụ: “Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và môi trường Việt Nam” thì trong phạm vi tỉnh Bắc Giang, tôi có được đặt tên công ty như vậy không hay chỉ được đặt tên có dạng: “Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và môi trường” nghĩa là phải bỏ chữ “Việt Nam”.
Rất mong được các anh chị tư vấn!

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 17, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Bạn hoàn toàn có thể đặt tên nêu trên, luật doanh nghiệp không cấm, được quy định tại.

Điều 31. Tên doanh nghiệp

1. Tên doanh nghiệp phải viết được bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu, phải phát âm được và có ít nhất hai thành tố sau đây:

a) Loại hình doanh nghiệp;

b) Tên riêng.

2. Tên doanh nghiệp phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.
3. Căn cứ vào quy định tại Điều này và các điều 32, 33 và 34 của Luật này, cơ quan đăng ký kinh doanh có quyền từ chối chấp thuận tên dự kiến đăng ký của doanh nghiệp. Quyết định của cơ quan đăng ký kinh doanh là quyết định cuối cùng.
Tuy nhiên, bạn phải kiểm tra lại xem tên doanh nghiệp của mình định đặt có trùng với doanh nghiệp khác hay không?

Thân chào !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !