Công ty em là công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ, thành lập vào tháng 10 năm 2009.Trong điều lệ quy định góp vốn bằng hình thức tiền mặt, nhưng Giám đốc chưa góp đủ tiền mặt mà muốn thay số tiền còn thiếu ấy bằng tài sản.

Thực tế đã chuyển số tài sản gồm máy tính, máy in và một số thiết bị văn phòng vào sử dụng cho hoạt động của công ty từ tháng 01 năm 2010. Kế toán trước chưa ghi nhận số tài sản đó. Giờ em mới vào làm, Giám đốc muốn em ghi nhận số tài sản ấy vào vốn góp.

Em muốn hỏi :
1. Em có thể ghi nhận tài sản góp vốn ấy vào thời điểm nào?
2. Em cần phải làm các giấy tờ, thủ tục như thế nào?

Cảm ơn mọi người !

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 17, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Chào Bạn,

Xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

1. Về quy định góp vốn bằng tài sản, Tổng cục thuế có văn bản  số 4077 ngày 03 tháng 11 năm 2006 hướng dẫn như sau

Chứng từ đối với tài sản góp vốn được thực hiện như sau:

–  Trường hợp góp vốn bằng tài sản không phải đăng ký quyền sở hữu phải có biên bản chứng nhận góp vốn, biên bản giao nhận tài sản, biên bản định giá tài sản, biên bản điều chuyển tài sản. Các biên bản này được coi là chứng từ hợp pháp để xác định nguyên giá tài sản cố định và được trích khấu hao tài sản cố định theo quy định.

Trường hợp giá trị TSCĐ do đơn vị tự định giá không phù hợp so với giá thực tế của TSCĐ cùng loại trên thị trường thì đơn vị phải xác định lại giá trị hợp lý của TSCĐ; nếu giá trị TSCĐ vẫn chưa phù hợp với giá thực tế trên thị trường, cơ quan thuế có quyền yêu cầu đơn vị xác định lại giá trị TSCĐ thông qua Hội đồng định giá ở địa phương hoặc tổ chức có chức năng thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

– Đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu khi góp vốn phải xuất hoá đơn, trong hoá đơn ghi giá trị đúng bằng giá trị góp vốn theo biên bản của Hội đồng quản trị, dòng thuế GTGT không ghi và gạch chéo. Hoá đơn này làm căn cứ để chuyền quyền sở hữu tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Tài sản góp vốn trong trường hợp này không phải chịu lệ phí trước bạ.

Số tiền Công ty trả cho bên góp vốn do giá trị của tài sản cao hơn mức tính để góp vốn là khoản trả lại vốn góp, khi chi sử dụng phiếu chi, không được tính vào chi phí.

– Nếu TS góp vốn không đủ điều kiện ghi nhận TSCD thì ghi nhận là công cụ dụng cụ và phân bổ theo quy định về kế toán.

2. Về việc thay đổi hình thức góp vốn Điều 26 Luật DN quy định:

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

1. Khi thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, mục tiêu và ngành, nghề kinh doanh, vốn điều lệ hoặc số cổ phần được quyền chào bán, vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp, thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và các vấn đề khác trong nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi.

Thân ái !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !