Công ty e thuộc đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường theo NĐ 63/2008 nhưng từ năm 2008 – 2010 Công ty chưa kế khai và hạch toán khoản phí trên. Xin hỏi Luật sư, năm 2011, công ty có được hạch toán bổ sung khoản phí môi trường nêu trên và được tính vào Chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp hay không

Trân trọng./

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 18, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
1 Câu trả lời

Phí bảo vệ môi trường là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN, các năm trước bạn chưa nộp thì năm 2011 bị truy thu và có thể bị phạt. Bạn chỉ được hạch toán phí chính thức của các năm chưa nộp, riêng khoản bị phạt thì không được tính.

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !