Điều lệ công ty chúng tôi qui định: Giám đốc là người đại diện theo pháp luật.
Căn cứ Điều 38 nghị định 43/2010, Chủ tịch HĐQT đã hoàn tất các thủ tục về thay đổi người đại diện theo pháp luật sau đó gửi phòng ĐKKD để làm thủ tục thay đổi…
Quá thời hạn mà không nhận được kết quả giải quyết khiếu nại, công ty có đơn khởi kiện hành chính phòng ĐKKD về hành vi không giải quyết … Chủ tịch HĐQT thay mặt công ty đứng nguyên đơn hay Giám đốc mới được bổ nhiệm đứng nguyên đơn ?

Xin cảm ơn !

Mới gia nhập Hỏi lúc Tháng Mười Hai 18, 2014 trong Pháp luật.
Thêm nhận xét
2 Câu trả lời

Xác định tư cách tham gia tố tụng là một điều kiện hết sức quan trọng để tòa án thụ lý vụ việc.

Theo quan điểm của tôi thì trong trường hợp của bạn tư cách nguyên đơn chính là công ty bạn – một pháp nhân, còn người đại diện cho nguyên đơn ký đơn khởi kiện là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Các quy định của pháp luật hiện nay không quy định cụ thể rằng: quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của một pháp nhân có hiệu lực kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận, vì vậy, kể từ khi công ty bạn tiến hành đúng các thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm người đại diện theo pháp luật thì quyết định này đã có hiệu lực. Việc thông báo tới sở kế hoạch chỉ là vấn đề hoàn thiện thủ tục.

Do vậy, theo quan điểm của tôi, người ký đơn khởi kiện cho công ty bạn chính là giám đốc mới được bổ nhiệm.

Trân trọng!

Mới gia nhập Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét

Chào bạn !

Công ty bạn thay đổi người đại diện theo pháp luật từ chủ tịch HĐQT sang Giám đốc và việc đăng ký thay đổi này chưa được chấp thuận thì chủ tịch HĐQT vẫn là người đại diện theo pháp luật của công ty theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã có nên ngươi đại diện theo phap luật này đứng tên trong các thụ tục theo quy định.

Thân ái !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Bảy 25, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !